Regulamin

Sklep Cerames należy do firmy Ewiza Jan Toczyski z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tetmajera 60, kod pocztowy 81-406, Gdynia. Firma została założona w 2006 roku i jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Gdynia pod numerem 74817. Firma posiada numer REGON: 140713415 oraz numer NIP: 586-196-36-59.
Firma Ewiza Jan Toczyski jest właścicielem sklepu Cerames oraz wszystkich zawartych w nim treści i materiałów.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy Cerames działający pod adresem www.cerames.pl
 

Umowa

1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym Cerames - zwanym dalej Sprzedającym. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego.

2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu lub poprzez pocztę mailową. Wszelkie pytania także należy kierować na podany adres email.

3. Potwierdzenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Zamówienie i zakup

5. Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na stronie galerii są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Na stronie podane są zarówno ceny netto jak i brutto. Cena na karcie produktu nie uwzględnia kosztów wysyłki, które wyliczane są według wagi towarów w koszyku klienta podczas ustalania szczegółów transakcji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie danych kontaktowych oraz adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, e-mail). 

7. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się poprzez email bądź telefonicznie z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

8. Złożone zamówienie przez Kupującego potwierdzane jest  przez sprzedającego drogą mailową z podaniem szczegółów dotyczących uregulowania płatności za zamówienie.

9. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać koniecznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA, który podajemy w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

10. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 10 dni od daty jego złożenia, zostanie ono automatycznie anulowane.

11. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
a) w przypadku płatności kartą kredytową bądź przez jeden z dostępnych na stronie systemów płatności – po potwierdzeniu płatności przez system płatności płatności.pl lub Paypal.
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po stwierdzeniu środków na koncie bankowym.

12. Przyjęcie zamówienia do realizacji i data wysyłki zostaną potwierdzone drogą mailową, nie później niż dwa dni robocze po potwierdzeniu płatności.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie.

14. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym niezbędnym np. do sprowadzenia artykułu do galerii.

Dostawa

15. Zamówione przedmioty są dostarczane Kupującemu zgodnie z wybranym przez Kupującego i określonym w zamówieniu sposobem dostawy towaru. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.

16. Maksymalny czas realizacji zamówienia towarów znajdujących się na magazynie wynosi 4 dni robocze.
Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili wysłania zamówionych przedmiotów.

17. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji plus przewidywany czas dostawy.

a) Przesyłki na terenie Polski dostarczane za pośrednictwem kuriera UPS. Czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy.

b) W przypadku odbioru własnego istotne jest umówienie terminu odbioru,

c) W przypadku produktów dostępnych na zamówienie i sprowadzanych z zagranicy, czas dostawy podany jest na karcie produktu,

d) W wyjątkowych sytuacjach czas dostawy może zostać wydłużony. O każdym takim wypadku poinformujemy klienta dostępnymi środkami komunikacji. 

18. Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka została dostarczona w stanie uszkodzonym, wskazującym na uszkodzenie zawartości. 

19. Stawki dostawy obowiązują tylko na terenie Polski. Dostawa do innego kraju ustalona jest na podstawie kraju dostawy.

20. Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.

21. Dane Kupującego są chronione poprzez Politykę prywatności.

Gwarancja

22. Gwarancja

Produkty w naszym sklepie objęte są dwuletnią gwarancją (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych działaniami użytkowników). W przypadku zwrotu gwarancyjnego produkt jest wymieniany na taki sam, bądź w przypadku braku magazynowego lub braku możliwości ściągnięcia od producenta zwracane są pieniądze w pełnej kwocie zakupu. Towary uszkodzone podczas transportu można reklamować wyłącznie w obecności kuriera (prosimy o otwieranie przesyłki w obecności kuriera).

Reklamacja:

23. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

23.1 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

23.2 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
- pisemnie na adres: Aleje Jerozolimskie 133/16 ( 1 piętro ) 02-304 Warszawa
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cerames.pl
- osobiście: w naszym biurze:  Aleje Jerozolimskie 133/16 ( 1 piętro ) 02-304 Warszawa

23.2 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

23.3 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

24. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

24.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
08 1140 2017 0000 4102 1307 5185 Mbank

24.2 Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

24.3 Płatność kartą kredytową Visa, EuroCard / MasterCard poprzez system Polcard

24.4 Płatność poprzez system Polcard

24.5 Płatność poprzez system Paypal

Zwrot

25. Zwrot

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na wszystkie gotowe produkty dostępne w naszym sklepie.

Zwroty nie są możliwe w przypadku towarów robionych na indywidualne zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia, robionego na indywidualne zlecenie, zadatek nie podlega zwrotowi.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę: Ewiza, Jan Toczyski ul.  Aleje Jerozolimskie 133/16 ( 1 piętro ) 02-304 Warszawa, email: info@cerames.pl , tel.: 0 790-795-373, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj -> LINK  . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

Polityka ochrony danych osobowych
Sprzedawca wska­zuje, że prze­twa­rza dane osobowe  zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu re­ali­za­cji za­mó­wie­nia, a klient może wy­ra­zić
do­datkową zgodę na prze­twa­rza­nie da­nych w ce­lu otrzy­mywa­nia new­slet­tera.Ewentualne zwroty prosimy wysyłać na adres:

Cerames
Emaliowa 27, 02-295 Warszawa
Telefon : 534 - 156 - 837
Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek : 8-00 - 14-30